Книгата "Кралят Орел" излезе от печат на 24.11.2015г. Това стана благодарение на одобрението и подкрепата на много хора. Още преди издаването си тя събра приятели и поддръжници, което ни стимулира да й дадем публичност. Искаме да изкажем специални благодарности на хората, без които това нямаше да се случи. На Весела Люцканова, която не само направи окончателната редакция, но и твърдо настоя книгата да бъде публикувана. Благодарности на Венета Въжарова за невероятната й работа по корицата и ангажимента за популяризирането й.

     Издаването на  "Кралят Орел" е финансирано от Община Бургас, Искаме да благодарим за високата оценка на членовете на комисията Янчо Чолаков и доц. д-р Елка Димитрова-Уилис.

     Дължим благодарности на издателство "Либра Скорп" за добре свършената работа.

           За да бъде това едно добро начало и за да получи книгата собствен живот, ние се надяваме на подкрепата и на всички вас.