Историята

 

Самият полет не е нещо,
което да не може да се преведе
на езика на нашия живот.
Можем лесно да го почувстваме,
ако се научим как.

 

Летящият човек
(Пътят)

Когато се загледате в сенките,
които идват от небето,
не усещате ли, че сред тях е и вашата?

 

Историята

Времето, за което ви разказвам, кралство Азон беше него- ляма, но цветуща страна с разнообразна и живописна природа, със стратегическо разположение и вековни културни тради- ции. През вековете нерядко се бе радвала на високо стопанско развитие и изключителна международна важност. Присъствие- то и в историческите хроники обаче се дължи не на това, а на необикновените събития около управлението на Авелог и на невероятните сказания за неговия живот.
Това, което ви представям тук, са истинските случки, пос- лужили за основа на легендите за митичния крал-орел и ма- гьосник. Извлечени са от историята, но в повечето случаи от малкото съхранени, написани на тайнописа на Велите мемоари на самия Авелог. Тях съм превел непроменени, защото именно те ми помогнаха да си припомня всички подробности от тога- вашното ми пребиваване на земята и така да почувствам отно- во наслаждението от преминатото, видяното и наученото, кое- то ще се опитам да предам и на вас.
Кралят има единственото задължение да олицетворява мощта и сигурността на управлението. Но има и друго управ- ление, то включва целия свят. И то не се получава по право, а се постига постепенно и обикновено се приема, че за него е необходимо дълго обучение. Ще ви разкажа какво научих то- гава за живота на хората от тези, които тайно го направляват. И макар това за мен да е минало, за вас то предстои.