Оракулът

Оракулът

Нямам какво да кажа за себе сиосвен че познавам света.Познавам го изцяло в подробностизащото аз съм го правил.Може дори да се кажече съм го измислилно това никой няма да приеме сериознозатова нека да не е истинаИ хората съм направил такивакаквито ми харесватА те ми харесват много,дори са ми любимцизащото и аз съм човекПознавам ги като общностзащото са мои и всеки от тях е като менИ понеже ги обичамвсичко което съм постигнал като знанияумения и съвършенство го давам на тяхНе мога да се похваляче получавам нещо в замянано ми стига присъствието им в живота ми и около менМоже да са незрели и неблагодарнино са ми децаИ като такива често изявяват безсмислени прищевкивключително към менкоито аз в играта си на живот изпълнявамВ такъв случай измислям кой да СЪМ.

В действителност аз НЕ СЪМАЗ ПРАВЯ.

Как ПРАВЯКакто може да ПРАВИ всекикойто НЕ Е.Насочва вниманието си към нещо от животасвета или хората и оглежда подредбата муСъбужда се в стаяоглежда интери-ора – картиникилимимебелиСтрува му се мрачноВ този момент слънцето излиза от облак и се забелязват допълнителни прозорцикоито разпръскват светлината по бели стенисякаш самите те светятНо по-тъмно беше по-добре – сумракът предразполага към спокойна почивка.Тогава слънцето се скрива отново и оставя след себе си търсеното впечатлениеАми ако по небето няма облаци?Забелязва плътни завесис които могат да се закрият прозорцитеТака стаята е готованаправенаПреминава към пребиваването си в неяЩе бъде приятно отпусканезащото навън го чака напрежениехора и задълженияПосле ще премине към правенето на цялата къща ина градинатаСлед това ще направи и предисторията или как е попаднал тукЩе уточни задълженията си и с тях смисъла на присъствието си тамИ така докъдето стигне.Който Е – вижда

иразбиракойто НЕ Е – ПРАВИ.

Какво ПРАВЯРеалностМного смешноче нали реалността съществуваПриемамче е вярнои се признавам за лудЛуд съмразбира сече се опитвам да описвам нещакоито могат да се видят и усетятно в никакъв случай и да бъдат обяснениНо не ме смущава,че съм лудзащото аз знаяче – НЕ СЪМ.

Признавам – ПРАВЯ бъдещеЦялото време ми е любима площадка за играно идващото харесвам най-много. Като из-работвам неслучилото се и невидянотопридобивките си по-лучавам в безвремие или по-точно във вечносттаа присъствието ми в настоящето не е задължителноно е по мое желаниеГолямо е удоволствието да пребиваваш в святв който знаеш бъдещетозащото го правиша ти самият да нямаш таковапак защото го правишПрисъствам в живота като незабележим синхронизатор на случайностите и закономерноститекоито го оформятНезабележим съм за тезикоито определят бъдещето като резултат от хаотични,непредсказуеми случки и най-вече от разумнаталогическа дейност на човекаОстаналитекоито виждат или поне подозират хармонията в подредбата на събитията във времетоа може би усещат и силитекоито движат съдбатаме наричат Орисник или по-често ОракулНо мнението на хората за мене няма значениеТака или иначе моята реалност е бъдещето имТова как се разбираВашето настояще е моята игра.

Идеята да БЪДА учител на разглезенокапризно момче,дори то за всички да е важно по рождениеотначало ми се сто-ри отблъскващаНа какво можех да науча един зрял дух в тяло на детекоето на всичко отгоре е орисано за труден,изпълнен с отговорности и неуспехи пътСамият живот по най-безмило- стен и категоричен начин щеше да те научи на необходимоточе дори и на повечеНо твоята важност ме изкушиЕдин роден принц и бъдещ владетел би усвоил и показал на хората всичко,

което аз искам да им предамИ няма опасност те да не ти обърнат внимание и така знанието да отмине незабелязаноТова бе причината да реша временно да СЪМ учител или поточно да присъствам при обучението тиНо тъй като конкретните науки са ми особено скучниаз не можах да си избера какъв учител да бъдаЗатова станах нещо като наблюдаващ процеса на обучениедокато някоя недостигната цел не ме профилира.Заселих се в дворецакато предвкусвах удоволствието от спектакълакойто предстоешеОт едната страна – осем учители,всичките високоенергийни личностизавършени до постигнато съвършенство – всеки в областта сиИ всеки от тях носеше в джоба си печата за собственост върху цялото познание за света и хоратаОт другата страна – тиТе щяха да се сблъскат с един виденнезрял младеж с дух на хилядолетен воин и властник в себе сиТи самият имаше вътрешната сила да подчиниш всичко,което видишно единственото ти осъзнато желание бе за власт над собствения ти живот и пълна безпрекословна свободаВ бъдещия ви конфликт имаше опасноствъпреки неопитността сити с този твой дух доста бързо да надделееш над хората на знаниетодошли да те наставляватЗатова присъствието им беше обявено от баща ти – царят – за задължително за достатъчно дълго времеИначе щях да остарея от скукадокато възмъжееш достатъчноза да се научиш да чуваш сърцето си и да приемеш да живееш с него.

Човек се ражда с предизвестенно не и предопределен животВъв всеки момент от съществуването си на белия свят той може да сменя посоката на развитието сипътя сидори миналото сикакто и познанието на другите хора за него.Съдбата не е безпрекословно написано бъдещетя е низ от от-говорностикоито поемаме с решенията сиИ няма определено време и място за тези решенияКръстопътищата на живота ни идват със събитията в него – важните за нас ни изправят пред важни решениямаловажните – пред по-незначителни, а съд-бовните си решения вземаме ежедневно и те често остават не-отбелязани – тях ни дава сърцето.

Човек поема съдбата в собствените си ръцекогато първо-начално изградената представа за живота му се срине като пя-съчна кулазалята от морска вълнаА най-често решенията,които тогава вземасе основават на товакакво близките му и околните смятат за правилноСамо силният духом може да отмени бъдещето си и да го построи отновоЗа него битието е плод на желанията муа всички твърденияза дълг и предоп-ределениеса компромиси.

Има и хоракоито носят дух на творческа силаВсеки от тях започва новия ден на чисто и със събуждането си изработ-ва цял нов живот с ново бъдеще и миналоа заедно с това ут-върждава и реалността на всичкокоето го заобикаляНегови-те решения направляват хората наоколотой ги привлича око-ло себе си и постоянно ги променяТакъв човек не би могъл да поема кармични отговорностизащото присъствието му в све-такойто градине е достатъчно дълго и пълноза да може да ги изпълни.

Типринцестоиш още по-нависоко. Ти ежедневно и без-компромисно вземаш съдбовни за всички решения без никакъв страх от последствиятаЗащото носиш велик дух,който с радост приема предопределението си и гради върху негоЗатова имаш силата да управляваш и другите като теб,да бъдеш пример за множествата и посланик на вечността,пратен да ги научи как да живеят и да творяткато бъдат себе си.

С това е белязан животът ти от рождението ти и занапред.Ще се изправиш пред немислими трудностиЩе се пребориш с ограничениятакоито ти налагат светъттялото и умът тище ги преодоляваш безспирно и последователноЩе успееш да реализираш всяко свое желание и това ще бъде твой личен успех и пример за всички останали.

И няма значение дали разбираш думитекоито ти казвамважното е да ги чуеш.